Impacte Fons FEDER

Programa FEDER AMB 2014-2020

Presentació

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va signar, el 30 d'agost de 2017, un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions dins dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa Operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

La inversió total arribarà als 60 milions d’euros, la meitat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Eixos

Els projectes que gestiona l’AMB estaran emmarcats en els següents eixos del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020:

Projectes