Inici

Fons FEDER

Programa 2014-2020

Presentació​

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va signar, el 30 d’agost de 2017, un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions dins dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa Operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

La inversió total arribarà als 60 milions d’euros, la meitat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Eixos

Els projectes que gestiona l’AMB estaran emmarcats en els següents eixos del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020:

  • Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital.
  • Promoció dels serveis públics digitals, l’alfabetització digital, l’aprenentatge, la inclusió i la salut electròniques.
  • Millora de l’eficiència energètica i reducció de les emissions de CO2 en edificis i infraestructures i serveis públics.
  • Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.
  • Promoció de la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural.
  • Desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic.
  • Foment de la gestió, protecció i manteniment del sòl, d’espais naturals i la seva biodiversitat.

Projectes